JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

DJ´s mobile skydevogn- marts 2003 på Vedø Gods