JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Hav- & Strandjagt foredrag for "Nye Jægere & jagttegnselever" - af Niels Henrik Simonsen KALØ