VEDTÆGTER
Kontigent og inmeldelse
Grimhøjgaard, lidt historie
Vores "fælleseje" - kan lånes af medlemmer
JÆGERNE AARHUS
Højbyhus 1A
8462 Harlev
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

SOM MEDLEM AF EN LOKALFORENING - SOM VORES JÆGERNE AARHUS - UNDER DANMARKS JÆGERFORBUND FÅR DU: 

Af os får du: medindflydelse på og brugsret til vort flotte og velfungerende klublokale på Grimhøjgaard i Brabrand - med mulighed for at få fri adgang med magnetkort(sygesikringsbevis). Mulighed for deltagelse i vore aktiviteter og samtidig være med i vor "Spareklub" hvor vi sparer op til vor årlige fælles udlandsjagt.                                                               

Vore kontingent satser er som følger, og reguleres hvert år på vor generalforsamling jv. de varslede priser fra Danmarks Jægerforbund:

 
Medlemskategori Pris/år
 Ordinær  810,00
 X-ordinær  150,00
 Ungdom  445,00
 Senior  500,00
 Husstands  315,00

Alle får automatisk tilsendt medlemsbladetet JÆGER, der udkommer 11 gange om året. (dog ikke X-ordinære og H-usstand, de får det hhv. som ordinær via en anden forening, husstand´s fra en i deres husstand)

Der udover tilbydes fra DJ en række kontante rabatter på f.eks. forsikringer, lån, benzin, fyringsolie og færgeoverfart. (se medlemsfordele)

Vore mange aktiviteter er: blandt andet foredrag, video-/filmaftener, flugt- og riffelskydning, hundearbejde, terræn- og bestandspleje, jagthornsblæsning og jagtsti, samt ikke mindt vore månedlige klubaftener, hvor mange bånd knyttes og aftaler om jagt indgåes.  

Løbende tilbud fra din forening, eller kredsen om at deltage i arbejdet, hvor der satses meget på uddannelse og etik i jagtudøvelsen.

PS: Medlemmerne er automatisk dækket af Danmarks Jægerforbunds forsikring, når de deltager i forbundets og lokalforeningers aktiviteter.      Man kan ikke blive X-ordinær medlem i en forening uden at være ORDINÆR i en anden lokalforening eller direkte medlem i Danmarks Jægerforbund

 Meld dig ind her husk følgende: 3307 - Jægerne Aarhus