JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Efterårsferie Sverige Oktober 2008...jagt.

         

Per Evan´s første elg.. svenskerne diskuterede om det var en "pindtyr" eller en "fyrratakker"... jeg var bare tilfreds....

              

Elgen var gået ca. 20 mtr. og selvfølgelig ind i noget meget tæt og våd underskov, og i kan regne med at det er hårdt arbejde at slæbe ca. 400 kg. ud af skoven.

    

Micael Frisk igang med at brække elgen, det er lidt andre proprotioner end med vores råvildt ! Indmaden vejer ca. som 3 x danske bukkke (60 kg.)

                     

Det er heavy grej der skal bruges når sådan nogle skal transporteres til slagtehuset, og hvorfor ikke en skovmaskine, dem har man jo lige "ved hånden"

                      

Her hænger den så!!  og som svenskerne sagde (og Jessing også ville have gjort) ingen kødødelæggelse, jeg havde ramt den lige ovenfor brystbenet og kuglens ekspansion (Nosler partition) gjorde at fragmenter på 2x5 mm trængte op i hjertet og forårsagde monomentan død. Levende vægt 394 kg - slagtet 179 kg...

         

Dette er så min elg.....                                                     Slagtehuset ved vore naboer, elglaget på Pershult (der har vi bukkkejagten) de gjorde rent bord på kun 2 dage ... 2 voksen (1 x 10 takker og en ko) og så 2 kalve, og som de mærklige svenskere er så skal kødet deles i antal lodsejere/jægere og her er der tale om at Micael skal "stykke" og dele op i 32 lige store portioner. 

                          

                                                                                      Frederik´s 10 takker fra Pershult (Rävelmossen)

         

Per Evan, med sit første svenske vildsvin, skudt på vores egen jagt i Krapplehult - på "Ek berget" - og det kan nok være at der er kommet svin på vor mark.. over 30 stk var ude, og jeg skød denne, som forendte på stedet.

          

Hundene får lov at rykke og slide lidt!                              Vi både fodrer og smører træerne i tjære!

           

Huset´s søn Karl, med en kastestang fundet på Mølgårds Eng.    Micael & Karl, vi er på elgjagt i Lidhult

                    

Roger, jagtlederen på Lidhult                                                    Drevet er slut og driverne er på vej ud.

     

Dansk øl er godt!                                                       Malve 3½ år, mon hun bliver jæger?