JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

23 November - Svallinggaard - De Danske Hubertusriddere - inviteret af Klaus Hindbo & Tage Madsen..

Der var deltagere fra Sjælland, Fyn, Mols og så "os andre lokale" - vi startede hos Klaus i Spentrup til et vanlig særdeles veldækket morgenborg - ordnet af fru Madsen, som også blev inde i varmen og sørgede for de senere særdeles velsmagende gule ærter med alt tilbehør.. Vi havde pragtfuldt vejr og godt hundearbejde, dog forlod 5 stykker råvildt første såt, inden vi var på plads (det ville jeg også have gjort).. på vej til anden såt blev vi overvåget af 4 stykker råvildt, som stop oppe på bakkedraget ovenfor såten, som dog alligevel gav et bukkelam. Vi kunne fra spidsen af 2´den såt se at der inde i 3´de såt stod 4 stykker råvildt. Johan og undertegnede blev sendt i en stor bue rundt om såten, men ak, kun for at se at de forlod stykket inden alle var på plads, såten gav dog 2 fasankokke, 4 såt blev drevet uden resultat. Så havde vi den obligatoriske pause - her havde Ole Andersen sørget for det fornødne depot! 5éde såt et knapt en kilometer lang og 100 mtr. bredt brakstykke, her forlod 2 stk råvildt ret hurtig stykket, der blev skudt fordi til det ene, så rent at jorden bag dyret sprøjtede op, vi trøstede os dog med at vi kunne se den gå ind i sidste såt, så der var håb forude. Såten gav 4 fasaner, vi kunne dog kun finde de 3 stk og det endda selv om der blev leveret et stykke godt hundearbejde - teorien endte med at den var "gået" i bækken og drevet med strømmen. Så begav vi os på vej op imod 6éde og jagtens sidste såt (den gav 7 stk råvildt den 25/10) men idag gik råvildtet bagud og uden at give chance til nogen, der blev dog skudt en kok og en sneppe - så dagens samlede udbytte blev - 1 bukkelam - 1 sneppe - 5 kokke - 1 høne = 21 ben, så cognagen bliver i Spentrup.