JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Bæverjagt med Smålands islæt!

vi skulle og ville prøve det igen - sidste år gav jo kun resultat til Morten S.J (se andensteds under "set & sket")..

Vi, er Jens-Chr. Johansen - Torben Jessing og undertegnede, som også havde inviteret min7vores fælles svenske jaktkombis Micael Frisk med!  Stedet vi skulle jagte på hed DYLTA BRUK, efter søgning på nettet troede vi det var en stor herregård, men det vidste sig at være en anden mindre lokal lodsejer, og vandet hvor bæverne fandtes var en rimelig bred og dyb å med høje brinker, umiddelbart ikke noget let sted at jage?  Der manglede efter min overbevisning, steder hvor de kunne gå på land og spise! Vi havde 2 aluminiumsjoller til rådighed og værten kunne fortælle at sidste års hold - 3 mand, havde skudt 7 bævere, så vi måtte jo "smøre ærmerne op" og bevise hvem vi var!

Vi tog afsted onsdag omkring midnat og bestilte en køje på Grenå-Varberg overfarten, ankom op til Krapplehult henad sidst på formiddagen torsdag og kørte straks videre til DYLTA BRUK, ankom om fik anvist hus m.m. og så på jagt. Første aften blev der set flere bævere, dog alle svømmende i vandet (vel egentlig naturligt nok) men det gav ingen skud chancer!  Frisk var dog overbevist om stedets fortræflighede og mente bare at vi skulle skyde på vandet!

Da han jo ikke er en mand af mange ord, så som sagt så gjort!  Skyder en om aftenen i åen og en om morgenen, som billederne nedenfor viser, gav det en ½ dag eftersøgning og vi fandt kun den ene!... så morale: lad være med det!

                     

                                                                                            og så siger at han ikke er køn?

     

 

       

 og at han heller ikke er HUSLIG? 

    

 

   

 Denne gik under her?

   

Og så tilbage på KRAPPLEHULT...

    

Klar til pelsning...                                            Årets første familie forøgelse, der er mere på vej!