JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Bukkejagt Sverige 2009 - Krapplehult, Pershult & Koanäs

Vi var igen i år 8 mand som skulle afsted til den svenske bukkepremiere den 16énde August!  de foreløbige meldinger fra vor "korrespondent" i det Smålandske Høglandet lød fremragende, råvildtbestanden var efter den hårde vinter i 2006 igen på toppen og de så råvildt "overalt" .... det lød jo godt!  Torben og jeg tog afsted 1 døgn førend de andre, da vi ville op og ordne sidebeklædning på 10 af vore hochsitze. Vi kørte fra Århus fredag kl. 13.00 med færgen til Sjællands Odde, kørte til Helsingør og tog igen en færge, dennegang til Hälsingborg i vort broderland Sverige, så var der tilbage kun ca. 250 km. så ville vi holde udenfor vor "jagthytte" i Pershult. Vor jagtvært Micael Frisk og Helena var ikke hjemme på Krapplehult, så vi havde god tid til at pakke ud og lave noget at spise, efter en whiskysjus (eller 2) foreslog jeg at vi gik tidligt til ro og istedet startede tidligt!  Tidligt, blev det allerede kl. 05.30 vågnede jeg ved at Torben puslede i køkkenet og pludselig råbte: "så er der morgenmad, op!!  vi skal ud og arbejde!" .... alle hochsitze på Pershult blev behørigt beklædt med grøn pressening, og da vi var færdige henad 09.30 begav vi os over på Krapplehult for at få morgenkaffe. Her fik vi en briefing om råvildtetet´s trivsel og især svinenene´s fremmarch. Derfor skulle vi have fremstillet en ekstra hochsitz som skulle ud på Bjössarp, for at stilles op i hvedemarken - som var plaget af grisene´s hærgen. De andre ankom henad spisetid - maden havde vi klar - så det blev hurtig til historier om de næste dages forventninger, ligesom vi fik fordelt pladserne - alle fik deres ønsker opfyldt, så nu var det kun at vente på morgendagen!!

Philip & Johnny`s resultat fra den første morgen.....

Philip´s finale... fredag aften i regnvejr!!

Sidste "skud" på Krapplehult stammen -  Helga, hun bliver helt sikkert jæger!

PS.... flere billeder og mere historie følger