JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Havjagt i Åbenrå - "Skraldens" første

og som han havde fået at vide: det er koldt og pas på bøssen, den ruster...  begge dele har han nu fået lært!

Jagtherren...  Svend-Erik også kaldet Svend Tveskæg....