JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Jagt i Trige Skov...

9 januar 2010 - sidste jagt i denne sæson..

Var inviteret af Lasse, Hans og Ole - efter jagten den 28/12 på Løvenholm, og det er ikke en invitation man siger nej til, med Anny (Ole´s kone) som "servicemedarbejder" (det kaldte Hans det) så er det altid en succes uanset det jagtlige resultat. Vi mødtes som vanlig kl. 08.30 og morgenbordet var flot dækket med alt hvad sultne jægere kan forestille sig. Selvfølgelig var det jagt vi var kommet for, så efter det obligatoriske "sweeptake" hvor både ben og skud tæller med - dog pointerede Ole at hvis sidste skud blev afgivet af "vinderen" så talte det kun med hvis det gav vildt!! (mon de har været ude for lidt "snyd") Vi skulle igennem 5 såter, og vi var ihvertfald hunde nok, ialt 7 stk, jeg havde Sveske med for første gang og var meget spændt!!..... og ganske rigtig, da jeg slap hende og Fie i første såt, gik hun på jagt og kom ikke retur førend vi stod på samlepladsen, det blev dog bedre i løbet af dagen, sådan noget dyb sne trætter selv en "raket"

Der var et par fasankokke oppe at flyve, dog uden skudchance fra nogen af skytterne, snepper så vi en del af, men de fløj også videre uden at være lemlæstede af hagl ... Vi så overalt i skoven masser af fod, sæder og veksler fra råvildtes færden, det er rigtig spændende med sådan en gang "sporsne" ...

I 3´de såt, som var Sydskoven, blev Jens Düring, Lasse og så Jens 2 sat af som bagposter og idet Düring blev sat af, var Ole´s bemærkning "der står du godt, skyd så råvildtet"...... og hvad skete (som jo ofte ses) dyrene "snød" både skytter og drivere og gik bagud - men her havde vi de rigtige flok placeret..

Som vanlig var der kaffe/brød og ølpause "midtvejs" denne dag dog ikke udendørs, skytterne skulle have varmen. Efter sidste såt holdte Hans en lille parole og takkede for en dejlig dag -- vi takkede selvfølgelig igen. Og så var det frokost (dagens sikre såt)  - sild med tilbehør - og så chilli con carne, lavet på kronvildtkød (igen måtte Lasse`s hjort holde for, efterhånden har den bespist op imod 50 sultne jægere)

Jeg takker hele Trige Skov konsortiet, for en igen dejlig dag, skulle i få lyst er jeg altid parat!!

Per Evan