JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Mindeord - Torben Hansen

Torsdag morgen den 11. marts 2010, døde en god jagtkammerat - alt for tidligt!

jeg modtog fra vore fællesvenner på Kräpplehult i Småland følgende billede og mail.

 

Taptot ljuder i markerna för en jägare, skogsman och Sverigevän. Torben Hansen somnade stilla morgonen den 11/3 2010.
Vi saknar vår kammerat och vän. Vi gläder oss dock åt alla jakter han fick vara med om och att vi fick fira Jul med honom. Det kommer att vara tomt i Kräpplehult utan honom, men spåren efter honom finns kvar, både i vår familj och i skogen. Vi tänker på hans döttrar Cecilie och Line samt alla andra som liksom vi sörjer honom.
Vi sänder en bild på hans sista bock. Den är skjuten i Kräpplehult den 28/9 2009.
 
Micael, Helena, Viktor, Frida, Emmy, Karl, Klara, Malva och Helga Frisk