JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Referat af Jægerne Aarhus’s generalforsamling 3. November 2011

Referent: Claus Brok Møller

Generalforsamlingen blev åbnet med at Bruno spillede venskabsvisen på jagthorn.

1. Valg af dirigent: Jens Christian blev valgt.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. (Formandens beretning) og fremlæggelse af sidste reviderede årsregnskab til godkendelse.

Formandens beretning  

Jeg vil først byde velkommen til JÅ 12`ete ordinære generalforsamling. Som ny formand er det en fornøjelse at se flere af vores ”gamle” medlemmer, og velkomme de nye som er her i aften. Jeg håber at vi stadig kommer til at se flere nye ansigter her i foreningen.

Jeg regner med at vi kan få en hyggelig og produktiv aften, hvor vi afvikler generalforsamlingen sobert og sagligt. Vi har jo en lækker vildtgryde som vi skal spise når generalforsamlingen er færdig.

Vi har i bestyrelsen haft et travlt år, hvor vi har haft en del ”oprydning” at få styr på. Vi har, som flere nok har bemærket, også fået installeret alarm. Alarmen her i foreningens lokaler blev nødvendiggjort af manglende kontakt til vores adgangssystem og den gamle alarms manglende virke, efter at vi havde besøg af ubudne gæster. Med det nye system har vi både kamera og vægterservice og det er stadig muligt at medlemmerne kan bruge lokalet til møder og anden samling, man skal bare have en brik og en personlig adgangskode. Dette er muligt ved at henvende sig til HGP, vi har dog valgt at der er et depositium på brikken.

Skytteforeningens alarm blev udskiftet bl.a. for at kunne imødese politiets krav om sikkerhed og adgangskontrol. Vi har fået alarmen lavet således at der er separat ”nøgle” til lokalet og til boksen.

Som resultat af tyveriet af vores oliefyr har vi været nød til at finde en erstatning. Det blev en varmepumpe, som alle kan se, den har vi fået til en favorabel pris af vores medlem Kim Mortensen og vi takker endnu engang. Men som mange nok tænker er det jo en dyr udskrivning med sådan en fætter, der til kan jeg oplyse at ved kontakt til DJ fandt vi ud af at vi som lokal forening, er dækket af DJ forsikring og bliver fuldt kompenseret for tyveriet. Vi vil dog stadig gerne have fyret og resten retur. Jeg har desuden snakket med leverandøren af fyret og de er opmærksomme på hvis der bliver henvendelser på reservedele eller monteringsvejledning, fra kunder som ikke har kvittering med matchende serienummer, kontakter de mig og jeg kontakter politiet.

Vi har som vanen tro af holdt nogle arrangementer,

Vores julebanko blev en succes med 38 fremmødte bankøer, vi vil se om der skal afholdes en igen i år.

Julefrokost/rævejagten blev en hyggelig dag, desværre med for lidt på paraden men sidste såt blev et hit og alle blev mætte (vi vil se om det er muligt at afholde igen, dette afgøres selvfølgelig af velvilligheden af lodsejerne ved søen men det vil der blive arbejdet på)

Bukkepralet blev som altid en succes, med 35 til brunch og buk kom der da også venligst leveret af Kim Mølgård. Vi havde desuden besøg af Mette Skøtt Nielsen og fotograf Peter Koch fra hjemmesiden Kvindejagt.dk som ønskede at lave en reportage om kvindelige jægere og bukkejagten.

Årets andejæger blev igen afholdt i Purhus, men det kommer kim mølgård mere ind på.

Desuden gør Bruno et stort stykke arbejde for at vi har undervisning i jagthornsblæsning og han er meget interesseret i flere elever.

I kælderen, skytteforeningen i centrum, har vi også afholdt arrangementer, venskabsdyst med marineforeningen som kim mølgård har lidt kommentarer til. Jeg vil også fortælle at vi  med kims koordinering afholder en del polterabendskydninger som skæpper godt i kassen og gør at skytteforeningen er et godt aktiv til JÅ.

Jeg kan desuden informere om at vi har flere arrangementer i støbeskeen, de vil selvfølgelig blive annonceret på vores hjemmeside, bl.a. har vi fået henvendelse om et genladningskursus. Vi har nu 2 interesserede men skal op på 10- 16 for at få kurset op at stå, så hvis interessen er for genladning skal i henvende jer til Claus. Når vi er inde på emnet hjemmesiden, vil jeg gerne takke Claus Brok for det store arbejde det er at holde den vedlige, jeg ved dog at Claus meget gerne vil have mere materiale til siden f.eks jagt historier og billeder, annoncer ang. køb/salg o.s.v

Til orientering kan jeg oplyse at vi i øjeblikket er 330 medlemmer, som jeg syntes er en pæn medlemsskare. Hvad angår medlemskontingent ønsker vi ikke at hæve det, så det bliver på det nuværende.

Jeg vil afslutte med takke alle de medlemmer og ikke medlemmer som lægger et stort stykke arbejde i foreningen og hvis i er nogle som har lidt arbejdskraft og tid i overskud er her altid noget arrangere eller lave.

 Knæk og bræk     John Højager

Regnskabet blev fremlagt og der var i regnskabet "kun" 11 måneder. Denne uregelmæssighed skyldes den afgående kasser's sygdom og bestyrelsen beklagede selvfølgelig denne. Forsamlingen blev spurgt om man kunne godkende dette regnskab og regnskabet blev godkendt. Dog på den betingelse af den manglende måneds resultat bliver offentlig gjort på hjemmesiden. Det betyder så at næste regnskabsår bliver på 12 måneder som beskrevet i vedtægterne.

3.Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle, så ordstyreren foreslog, at der blev en lille orientering fra udvalgene.

3.1 Haglbøsse/mobilskydning udvalget:

Kim Mølgård holdt en brænd tale om arrangementerne som er afholdt i årets løb. Venskabsdyst imod Purhus som blev en kæmpe succes. Pænt fremmøde af folk fra JÅ ,dog lidt míndre fra Purhus. (en 50 års fødselsdag tog de fleste) Arrangementet startende i kælderen og sluttende i jagtforeningen. Dog undskyldte Kim for at han måtte forlade selvskabet tidligt da Bodil ville have ham med på ferie. I samme vending takkede Kim og Bodil for gaven og tilkendegivelserne i forbindelse med deres sølvbrylluppet.

Kim syntes at det har været rart at se det nok største fremmøde af nye som gamle jægere på skydebanerne. En tendens han håber vil fortsætte.

Årets andejæger blev et fint arrangement med Henrik G. Pedersen som vinder.

Poul Court kvalificerede sig til D.J. DK mesterskab i feltskydning.

Kim kunne også fortælle at foreningens kastemaskiner har været aktive i år men han ser gerne at foreningens medlemmer bruger dem mere.

3.4 Skytteforeningen:

Poul Court berettede om et år med godkendelse og lettere renovering af banen.

Poul fortalte en beretning fra en feltskydningstur hvor er par af de garvede skytter fortalte hvordan de brugte kal. 22 som en glimrende træning i forbindelsse med en mere sikker skydning med større kalibre. Så der lød en stor opfordring til at komme ind i kælderen og skyde. Det vil belønne sig på jagten med de større kalibre på diverse riffeljagter.

Der har i år traditionen tro været venskabsskydninger imod Marineforeningen. Den første tabte vi knebent men i den anden var der ikke tvivl resultatet. En KLAR sejr til os.

Endelig blev der givet en opfordring til at møde op på klubaftnerne til hygge og skydning.

3.5 Jagthorn.

Bruno kunne fortælle om en ok start med nogle dygtige elever og opfordrende flere til at møde op.

4. Fastsættelse af kontigent.

Bestyrelsen opfordrede til at fastholde de nuværende satser.(Se kontigent satser)  Forsamlingen tilsluttede sig dette.

Poul Højager gjorde opmærksom på at de medlemmer som er blevet pensionister selv skal gøre opmærksom overfor DJ om dette så kontigentsatsen kan blive nedsat. (Pensionist rabat)

5. Valg af kasser og bestyrelsesmedlemmer:

På valg var kasser Ove Bjørnskov klaus som ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog Claus Brok som blev valgt.

Endvidere blev Morten SJ og Øzkan Øtzi Fidan valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen ser efter valget således ud:

Formand: John Højager

Kasser: Claus Brok Møller

Menige medlemmer: Henrik Gregersen Pedersen - Phillip Davidsen - Morten SJ - Øzkan Øtzi Fidan

Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

6. Valg af 2 suppleanter:  Kåre Strandborg og Bent (Hummelure) blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bodil Mølgård blev valgt til Revisor og Lars Davidsen som Suppleant.

8. Evt: Følgende navne blev sat på udvalgene:

Riffel - Morten SJ og Henrik G. Pedersen.

Jagthorn - Bruno Dohrmann

Haglbøsse - Poul Court og Kim Mølgård

Bestyrelsen efterlyser endvidere frivillige til at hjælpe til i baren på klubaftner osv.

Bestyrelsen takkede Poul Court for hans indsats igennem årene og håber selvfølgelig at der kan trækkes på erfaringen og det gode gemyt. Poul takkede for gaven fra foreningen. En tilsvarende gave er givet til den afgåede kasser som desværre ikke kunne være tilstede pga. sygdom. (Han har det meget bedre og er klar til jagt igen 6 december)

Ordstyreren Jens Christian takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Bruno blæste frokostsignalet og derefter blev der indtaget en dejlig gryderet med bla. råvildt, bacon, gulerødder, fløde og rødvin i.

Resultatet for 2011 er blevet som forventet iflg. det fremlagte på generalforsamlingen. Vi havde ved afslutningen af September en egen kapital på 75195.-