JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Hvem vil gøre en indsats for markvildtet?

Den nationale forvaltningsplan for hare og agerhøne skal sættes i gang og det gøres bl.a. med et inspirationsmøde på Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder.

 

Nu skal der ske noget. Jægere, hundefolk, landmænd og andre naturbrugere har lige som politikerne
længe snakket om, at der bør gøres noget for at forbedre forholdene for faunaen i agerlandet.
Gennem flere år er der forskellige steder i landet med held arbejdet med en række forvaltningstiltag,
og det er den erfaring, man nu gerne vil overføre til hele landet.
Vildtforvaltningsrådets har således vedtaget en forvaltningsplan for hare og agerhøne, og det er den,
der skal omsættes i praktiske forvaltningstiltag, der kan gavne såvel jagtbare som ikke jagtbare arter
i det åbne land.
Startskuddet er en række informationsmøder landet over, og et af disse afholdes på Jordbrugets
UddannelsesCenter i Beder onsdag d. 11. marts kl. 19.
Derfor indbydes alle naturinteresserede, jægere, jagthundefolk, landmænd, biavlere med mere,
til inspirationsaften om forvaltningsplanerne.
Møderne arrangeres af Danmarks Jægerforbund og FJD (De stående jagthundeklubber) i
samarbejde med lokale landbo- og jagtforeninger.
 
Mødeprogrammet består af:
• Velkomst ved landboforeningen
• Oplæg ved repræsentanter for DJ og FJD.
• Film
• kaffepause
• Indlæg ved lokal landbrugsrepræsentant
• Spørgsmål og debat om, hvordan forvaltningen kan ske i praksis i det pågældende
lokalområde.
• Afslutning ved Jagtforeningen
Deltagelse i mødet er gratis, men der opkræves et mindre beløb for kaffen.
Alle møder begynder kl. 19.00.
 
Informatiionsmøde om den nationale forvaltningsplan for markvildtet
11. marts kl. 19.00 på Jordbrugets Uddannelsescenter Damgårds Allé 5 8330 Beder.
Tilmelding til: Flemming Nielsen, tlf. 30 36 05 68. email: fn@ju.dk
Alle er velkomne.
 
Mødedeltagelsen er gratis, men der opkræves et mindre beløb for kaffen.