”Grimhøjgaard”

matr. 18d, 34, 20b, 35d, 13ac, 53c, 32a, 35a, Holmstrupgaard 1g.

Ovennævnte remse er den officielle betegnelse for vort tilholdssted, som det var før salget i 1965 – samlet areal dengang var 24,25 ha.

Gården ligger i Elbodalen, østlig for Herregården Holmstrupgaard, den ligger i et område der tidligere hed Brabrand Engmarkog er efter Holmstrupgaard den ældste af gårdene hernede. Gården var oprindelig kun på 14-16 tdr. land, men der er jævnligt købt jord til, således et husmandssted på 3 tdr. land, også gammel bysmedejord er købt ind til Grimhøjgaard  og i 1928 købtes 15 tdr. land fra Herregaarden Holmstrupgaard.

Grimhøjgaard ejedes fra første halvdel af forrige århundrede af Rasmus Mikkelsen, der lod den gå i arv til sin søn Anders Rasmussen, født på gården i 1861, han overlod gården til sin søn Rasmus Rasmussen i 1927 (født 6/12-1895 på gården) han ejede den indtil 1961, hvor civiling. Jørgen Hoffmann (HHS) Brabrand købte den (for 50.000 kr.) og udstykkede den til den nuværende ejendom på ca. 5 tdr. land, resten af jorden solgtes til Århus Kommune, som siden hen har frasolgt noget af det til Brabrand Boligforening og selv beholdt resten.

I 1965 købte vognmand Leo Sørensen, Langdalsvej, Brabrand, ejendommen med dens nu 5 tdr. land – for samme pris som den tidligere var solgt for, med hele jord tilliggendet. Han forventede at flytte sit dengang, relativt nystartede vognmandsfirma,  fra privat adressen på Langdalsvej og op på ejendommen, der dengang lå relativt øde. Men den daværende Brabrand/Årslev Kommune, ville efter flere forhandlinger, ikke give en permanent tilladelse til ”industriel erhverv” men kun en dispensation for 5 år af gangen, dette medførte at Leo Sørensen købte sit nuværende domicil – gården i True.

Grimhøjgaard har fra starten, da den blev bygget i ca. 1850 været  5-længet, med solide bygninger, der alle er hårdtækket.  De nuværende bygninger, stuehuset og hestestalden, er opført i 1897. Kostalden i 1926, laden og vognporten i 1938 og svinestalden i 1930. Gården blev drevet i 8 markskift og der var en besætning (1949) på:

 6 heste af belgisk race,  heraf var 2 hopper kåret, 1 hingst og 1 avlstyr,  25 køer og 9 ungkreaturer af rød dansk malkerace, samt 6 svin.  Ægteparret Rasmus og Jenny havde 2 børn, begge født på gården, Ester 9/8-1930 og Anders Erik 25/10-1933.

Ovenstående oplysninger har jeg fundet på lokalhistorisk arkiv henholdsvis på  hovedbiblioteket og på Brabrand bibliotek,  men det kan nævnes, at vor udlejer Leo Sørensen, der er født i Brabrand, kan bidrage med mange sjove og spændende historier, han har som ung/voksen haft sin jævnlige gang både på Grimhøjgaard  og i særdeleshed på den nærliggende herregård Holmstrupgaard – i dag et hjem for unge.