Om foreningen

Vi er en lokalforening, stiftet i 1998, under Danmarks Jægerforbund, ligesom vi er representeret i JKF-Jagtforeningernes Fællesudvalg i Århus Kommune og samarbejder gerne med de andre foreninger i DJ. 

Vor målsætning var fra starten, ikke at være blandt de største – for enhver pris – men i stedet satse på – godt kammeratskab – mange sociale og jagtlige aktiviteter, gerne åbne for alle jægere – et godt  klubhus og samt at vi gerne ville være med til at præge foreningslivet, samt aktivitets- og informationsniveauet i vort lokalsamfund, især omkring jagt & jægere..

Vi tæller pr. december 2014 – ca. 220 medlemmer og har til huse i en gammel nedlagt bondegård, meget smukt og centralt beliggende i udkanten af Århus ved Brabrand (læs historien om gården midt i byen). Vi er omgivet af store rekreative områder med  masser af små vandhuller, en bæk, høje bjerge og en dejlig natur med masser af vildt lige udenfor vore lokaler. Området bruges dagligt af de lokale institutioner og fra foråret 2009 af de kommunale skoler, idet der af InnovationLab og kommunen er anlagt en “elektronisk natursti” kombineret med fysisk aktivitet. Vi har ligeså ved flere lejligheder  har afholdt “åbent hus” og fortalt om jagt & jægere.

Vi overtog i sommeren 2007 en skytteforening i Århus, og denne “Skytteforeningen i Centrum” er nu en sideordnet del af vort foreningsliv og en god kammeratlig og lærerig aktivitet.

Vi prøver så vidt muligt, den første torsdag i hver måned at afholde “en seriøs” klubaften med enten foredrag, film eller andet fast programsat (se mere under aktiviteter eller Jæger bladet). Vor skytteforening, som er beliggende i Orla Lehmanns Alle 3 i kælderen, har åbent tirsdage i ulige uger og onsdage i lige uger, altså vi har et medlemstilbud stort set hver uge.

Det er som regel også på en af vore uformelle aftener, at mange aftaler om “fællesjagter” laves.

Vi prøver også så vidt det er muligt, at bruge vore lokaler og omgivelser til andre jagtlige formål – såsom DJ´kurser i organisation, riffelteori, knivkurser, hundeprøver m.m. ligesom der er blevet holdt adskillige dejlige fester, lige fra barnedåb, fødselsdage over julefrokoster til konfirmationer, ja, selv “gravøl” er blevet drukket i lokalet på Grimhøjgaard. Vor skydebane forventer vi skal bruges af os selv, men også til “firmaevents” og udlån til andre foreninger. Alt i alt, kan vi kun sige at vort mål med “vor egen jagtforening” er blevet indfriet til fulde, ligesom vi  til stadighed udvikler os – både tilbuds- og medlems mæssigt, men vi har stadig plads til dig!.

Nøgne fact’s
Stiftet den 8 december 1998 – tæller i dag godt 220 meget aktive jægere, skytter og foreningsfolk, vi har foreningsnummer 3307 i Danmarks Jægerforbund Kreds 3. Vi bor til leje på Grimhøjgaard i Brabrand og har også en adresse i midtbyen – Orla Lehmanns Alle 3,kld. hvor vi har en skytteforening. Vor bankforbindelse er Djursland Bank reg. 7320 konto 2090863.

Kontingent