Om foreningen

Vi er en lokalforening, stiftet i 1998, under Danmarks Jægerforbund, ligesom vi er representeret i JKF-Jagtforeningernes Fællesudvalg i Århus Kommune og samarbejder gerne med de andre foreninger i DJ. 

Vor målsætning var fra starten, ikke at være blandt de største – for enhver pris – men i stedet satse på – godt kammeratskab – mange sociale og jagtlige aktiviteter, gerne åbne for alle jægere – et godt  klubhus og samt at vi gerne ville være med til at præge foreningslivet, samt aktivitets- og informationsniveauet i vort lokalsamfund, især omkring jagt & jægere..

Vi overtog i sommeren 2007 en skytteforening i Århus, og denne “Skytteforeningen i Centrum” er nu en sideordnet del af vort foreningsliv og en god kammeratlig og lærerig aktivitet.

Vi prøver så vidt muligt, den første torsdag i hver måned at afholde “en seriøs” klubaften med enten foredrag, film eller andet fast programsat (se mere under aktiviteter eller Jæger bladet). Vor skytteforening, som er beliggende i Orla Lehmanns Alle 3 i kælderen, har åbent tirsdage i ulige uger og onsdage i lige uger, altså vi har et medlemstilbud stort set hver uge.

Det er som regel også på en af vore uformelle aftener, at mange aftaler om “fællesjagter” laves.

Vi prøver også så vidt det er muligt, at bruge vore lokaler og omgivelser til andre jagtlige formål – såsom DJ´kurser i organisation, riffelteori, knivkurser, hundeprøver m.m. ligesom der er blevet holdt adskillige dejlige fester, lige fra barnedåb, fødselsdage over julefrokoster til konfirmationer, ja, selv “gravøl” er blevet drukket i lokalet. Vor skydebane forventer vi skal bruges af os selv, men også til “firmaevents” og udlån til andre foreninger. Alt i alt, kan vi kun sige at vort mål med “vor egen jagtforening” er blevet indfriet til fulde, ligesom vi  til stadighed udvikler os – både tilbuds- og medlems mæssigt, men vi har stadig plads til dig!.

Nøgne fact’s
Stiftet den 8 december 1998 – tæller i dag godt 220 meget aktive jægere, skytter og foreningsfolk, vi har foreningsnummer 3307 i Danmarks Jægerforbund Kreds 3. Vi bor til leje på Aarhus Skydebane i Skibby og har også en adresse i midtbyen – Orla Lehmanns Alle 3,kld. hvor vi har en skytteforening.

Kontingent