Lån en mårfælde

Mårfælder til udlån…

Kontaktperson:

J. Christian Johansen – mobil 20 83 11 66

Har du husmår på loftet? …hvis, så kan vi måske være behjælpelig med at skaffe dig af med den, ihvertfald har vi et antal mårfælder til udlån.

Husk : 

At tilse fælden – morgen og aften.

At lukke fælden, hvis den ikke kan tilses som førnævnt.

At ringe til kontaktperson ved fangst.

At ringe til kontaktperson, hvis der efter nogen tid, ikke er tegn på aktivitet.

Lidt nøgterne facts om husmåren.                                             

I Danmark findes der skovmår og husmår. Skovmåren er totalfredet. Det kan være svært at se forskel på de to, men den mest sikre ydre forskel ses på aftegningerne på mårens brystparti. Skovmårens aftegning er en nærmest gullig, afrundet plet, hvorimod husmårens er hvidlig,  med udstrækning ned på forbenene. Husmåren findes over hele landet, med undtagelse af Bornholm og en række mindre øer. Den lever i mindre skove, villabebyggelser, sommerhusområder  og på gårde. Træffes ofte indendørs på lofter og i lader, hvor den kan anrette betydelig skade på bl.a. isoleringer. Måren er et udpræget natdyr, der tilbringer dagen i kvasbunker, brændestabler, gamle reder eller på lofter. Den klatrer fortrinligt. Føden består af mindre pattedyr og fugle. Den har forlænget drægtighed, og føder 2-5 unger i april. Bestanden af husmår er stærkt stigende. Der nedlægges/fanges ca. 6000 husmår årligt.

Vi håber at vi kan være behjælpelig med at få løst problemet med husmår. Måren kan være et dyrt og generende bekendtskab, idet den typisk vil forårsage en del ødelæggelse på isoleringen, ligesom den kan efterlade sig ildelugtende ekskrementer og rester af føde.

For at vi kan have en mulighed for at fange måren, er det vigtigt at givne retningslinier bliver fulgt nøje. Måren er et sky dyr, der ikke altid er nem at få til at gå i en fælde. Derfor kan det være nødvendigt at væbne sig med en vis tålmodighed. I nogle tilfælde kan der gå 3-4 uger før måren lader sig lokke i nærheden af fælden. En betingelse for succes, er at man lader fælden få fred og ro. I den første tid lader man måren tage det lokkemad der er lagt udenfor fælden. Som regel anvendes 3-5 æg udenfor fælden og 1 æg i selve fælden. Et af de udvendige æg punkteres, for at det afgive lokkeduft(lugt!). Efterhånden som de udvendige æg forsvinder, går man ned i antal, så der til sidst kun er ægget i fælden tilbage.

Grunden til at der skal bruges æg er, at hvis andre og måske bedre lokkemidler bruges, er der stor risiko for at katte, solsorte, pindsvin o.a. kan gå i fælden. Normalt er det kun måren der tager æg.

Det kan være en stor fordel at tildække fælden med grangrene, så der kun kommer lys ind i enderne.    Fælden på billederne har på samme sted fanget 3 stk. mår. Bemærk de 2 stk. æg der ligger som lokkemad i fælden. Ca 3/4 inde i fælden er der en trædeplade, som udløser fældeklappen.                                                         

Hvad gør vi?

1.leverer og opstiller fælden.                    

2.giver en orientering om forløbet.

3.tager os af evt. fangede dyr.

Hvad gør du?

1.efterser fælden – morgen og aften. Selv om måren kan være et skadedyr, skal den behandles ordentligt.

2.ringer straks til kontaktperson/er ved fangst. Hvis ingen træffes inden for et døgn, slippes dyret løs.

3.ringer til kontaktperson/er, hvis der gennem længere tid ikke har været tegn på aktivitet. Andre kan have behov for at låne en fælde.

4.kan fælden ikke tilses morgen og aften, skal den lukkes.

Se i øvrigt : lovtekst vedr. fældefangst:

Vejledning og bekendtgørelse vedr. fældefangst af husmår.

Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 22 Sept. 1999, kapitel 4, pgrf. 16 gælder for fælder følgende bestemmelser:

Krav til fælden :

Fælden skal indrettes således, at fangne dyr ikke skades eller dræbes.

Fælden skal konstrueres således, at når den har fanget et dyr, kan der ikke gå flere dyr i fælden. Fangne dyr skal kunne besigtiges i fælden, når denne er lukket.

Fælden må anvendes hele døgnet, og skal efterses hver morgen og aften.

Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr som ikke må fanges i fælde , skal straks frigives.

Dyr som ikke straks slippes fri, skal aflives i fælden, eller umiddelbart efter udtagelsen af fælden.

Fælden må ikke nedgraves.

Fældens indgangsåbning må ikke være større end 60 x 60 cm. Fældens indvendige mål må intetsteds være mere end 250 cm.

Krav til fældens placering:

Ifølge samme bekendtgørelse kapt.1 pgrf. 4 gælder følgende:

Fælden må placeres: i forsvarlige indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns eller andefugle, må ræv, husmår og ilder reguleres hele året.

I en afstand af 25 m  fra de indhegninger, der er nævnt i  stk. 1 reguleres hele året ved brug af fælder.

I bebyggelse, og i en afstand af indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver, samt i pelsdyrfarme, må ræv, husmår og ilder reguleres hele året, herunder ved brug af fælder.