Årsmøde i Århus Jægerråd

Årsmøde i Århus Jægerråd

Øvrige

·   Indsender navn: Ole Madsen

·   Sted: Kultur- & kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

·   Start dato/tid: 17-01-2024 19:00:00

·   Slut dato/tid: 17-01-2024 21:45:00

·   Pris: Gratis

·   Kontaktperson: Ole Madsen 30503142

·   Level: Jægerråd

·   Jægerråd: 0000127 – Aarhus Jægerråd

·   Kreds: Kreds 3

Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund bosiddende i Århus kommune er jfr. vedtægterne velkomne. Vi regner med at starte mødet med et jagtfagligt oplæg – tema tilgår senere – med mulighed for at stille spørgsmål.
Selve Årsmødet starter kl. 1945.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Århus Jægerråd om vores aktiviteter.
3. Valg af formand – udgår – der er formandsvalg i 2025.
4. Orientering om Jægerrådets sammensætning.
5. Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter til disse – udgår – valg igen i 2025.
6. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.
Forslag kan fremsættes af jægerrådets bestyrelse og/eller samtlige medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Århus kommune.
Efter Årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Jægerrådet er vært ved et par madder og en øl/vand og supplerende drikkevarer kan tilkøbes på stedet.
På vegne af Århus Jægerråd
Ole Madsen
Formand
30503142