Generalforsamling

Generalforsamling

”Jægerne Aarhus afholder generalforsamling torsdag den 25-1 2024 i vores lokaler på Århus Skydebane, Højbyhus 1A, 8462 Harlev J. Kl. 1900

Generalforsamlingen erstatter den ordinære generalforsamling, der normalt afholdes i november.

Dagsorden iflg. vedtægterne – desuden: Evt. sammenlægning med Harlev Jagtforening.

Gratis – tilmelding ikke nødvendig.