Kredsårsmøde i Danmarks Jægerforbund, Kreds 3

Kredsårsmøde i Danmarks Jægerforbund, Kreds 3

 Sted: Vejlby-Risskov Centret, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov

 Den 15. marts kl. 17.30 – 22.30.  Pris: Gratis – Øl og vand til rimelige priser

Alle medlemmer har mulighed for at deltage. Vi har mulighed for at sende 4 medlemmer med stemmeret. Hvis du ønsker at deltage, så send venligst din tilmelding senest den 19. februar til

chrjo22@gmail.com Skriv tilmelding kredsårsmøde i emnelinjen.

Angiv venligst om du ønsker at deltage med eller uden stemmeret.

Med venlig hilsen

J. Christian Johansen

Jægerne Århus

Mob: 20831166


Dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Møde starter kl. 17.00, med dagsordens punkt 1 og 4 og der forventes en pause med forplejning omkring kl. 18.30 til kl. 19.00.

Under dagsordenens punkt 5 og 6. skal det oplyses, at der i 2023 ikke er valg.

DJ’s vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Skriv et svar