Aflysning af årsmødet i Jægerrådet

Aflysning af årsmødet i Jægerrådet

Kære medlem af Jægerne Aarhus,

På vores jægerrådsmøde den 26. april 2021 har vi besluttet at aflyse vores årsmøde, som var planlagt til afholdelse den 3. maj. Jægerrådet er kommet til den erkendelse, at et online-møde ville volde et væsentligt antal af vores medlemmer så store tekniske problemer, at de ville være afskåret fra at deltage i mødet. Ved at aflyse årsmødet kommer jægerrådet ikke til at træffe nogle beslutninger, som bør kunne diskuteres af alle medlemmer i et åbent forum.

Konsekvensen er, at de indstillede delegerede til Repræsentantskabsmødet 2020 får forlænget deres mandat. På den måde bliver de også indstillet til at repræsentere os i Århus på Repræsentantskabsmødet den 18. september 2021. Hvis nogen af de indstillede er forhindret i at deltage, gives deres plads til de i januar 2020 valgte suppleanter.

Vi vil ligeledes fortsætte med mig som formand indtil der kan vælges en ny formand på det kommende årsmøde i januar 2022.

Vi beklager denne lidt uskønne zig-zag kurs, men vi håber på jeres overbærenhed.

Med venlig hilsen

På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Skriv et svar