UDSKUDT Jægerrådsårsmøde

UDSKUDT Jægerrådsårsmøde

UDSKUDT TIL UKENDT DATO

 Indsender navn: Arthur Wierema 

·         Sted: kultur-og kontaktsted Kragelund. Dybrovej 21, 8270 Højbjerg 

·         Start dato/tid: 19-01-2022 19:00:00 

·         Slut dato/tid: 19-01-2022 22:00:00 

·         Pris: foreningen er vært 

·         Kontaktperson: Arthur Wierema 

·         Level: Jægerråd 

·         Jægerråd: 0000127 – Aarhus Jægerråd 

·         Kreds: Kreds 3 

Indkaldelse til Årsmødet i Jægerråd Århus. Alle medlemmer af Århusianske jagtforeninger er velkomne. 
Vi regner med at starte med et oplæg fra Niels Søndergaard fra DJ. Emnet er udsætning af fugle og de forventninger der er til jægere i den forbindelse. 
 
Selve årsmødet starter kl. 20.10 
1.Valg af dirigent 
2.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 
3.Valg af formand. Arthur Wierema går af som formand og ønsker ikke genvalg. 
Interesserede som vil stille sig kandidat til formandsposten skal give sig skriftligt til kende til nuværende formand senest tre uger før årsmødet. Kandidaternes navne vil senest 7 dage inden årsmødet blive offentliggjort i denne indkaldelse. Indtil videre har meldt sig som kandidat Ole Lyngdrup Madsen fra Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening. 
4.Orientering om bestyrelsens sammensætning 
5.Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. 
6.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 
7.Indkomne forslag 
8.Eventuelt 
 
Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere: 
 
• Bestyrelsen i jægerrådet 
• Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen. 
 
Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet. 
 
Efter årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson. 
Vel mødt. 
 
P.s Jægerrådet er vært med kaffe, en øl eller vand og et par madder. Yderligere drikkevarer kan købes på stedet. 

Skriv et svar