Nyjægerjagter

Nyjægerjagter

Invitation til nyjægerjagt
Hermed har Teknik og Miljø i samarbejde med Aarhus jægerråd fornøjelsen at
invitere til 2 klapjagter. Hhv.
Torsdag den 3. november 2022 fra kl. 9.00 til kl. 15.30
Tirsdag de 6. december 2022 fra 9.00 til 15.30
Mødested: Parkeringspladsen (den gamle) ved Moesgård Museum
Frokost: Medbragt mad indtages på ”Emmalyst”.
Kommunen er vært med drikkevarer og kaffe.
Jagterne foregår i Moesgaardskoven syd for Aarhus, og er hvert år leveringsdygtig
når det gælder en blandet parade.
Nyjægerjagterne er et tilbud for nye jægere, som er medlem i en af Aarhus
Kommunes jagtforeninger.
For at kvalificere sig som nyjæger, skal du have taget dit jagttegn/haglskydeprøve
indenfor de seneste tre år.
Tilmeldning:
Sker til Nikolaj Kjærgård, Aarhus Jægerråd på E-mail:Nk2010@live.dk
Skriv:
• Navn
• Telefonnummer
• Hvilken dag du vil med på jagt
• Hvilken forening du er medlem af
Hvis du kan begge datoer så skriv det, så får du tildelt en dag.
OBS – meld dig kun til hvis du er nyjæger og sikker på at kunne deltage på
jagten.
SU senest d. 9/10 på mail hvorefter man også snarest derefter får at vide, om
man har fået plads eller ej.
Der må kun anvendes patroner, som er godkendt til jagt i skov.
Husk gyldigt jagttegn og kniv.
Med venlig hilsen
Nikolaj Kjærgård
Nyjægerudvalget, Aarhus Jægerråd

Skriv et svar