Referat af Generalforsamlingen 3.11.2022

Referat af Generalforsamlingen 3.11.2022

Generalforsamling 2022/23 Torsdag den 3/11-22 kl 1900-2200

Indkaldelsen til GF den første torsdag i november jf. vedtægterne og den er sendt rettidigt den 20/8-22 til DJ. Ligeledes offentliggjort på Facebook og foreningens hjemmeside. 

Forslag som var bestyrelsen i hænde 14 dage inden afholdelsen er sat på dagsorden. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Vedtægtsændringer kræver mindst ⅔ af fremmødte stemmeberettigede stemmer for vedtægtsændringen. 

1. Valg af dirigent.

 • Christian

1. A 

Valg af referent. 

 • Thomas

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Formandens beretning: 

Tak for det første år – et par ord

Særlig tak til Christian, overdraget formands posten for skyttekælderen også

Starter året med ny bestyrelse – herunder ny kasser og udvidelse af bestyrelsen, Morten og Lars og Thomas

Ny og moderne æra med hvor vi vil bruge digitale hjælpemidler mere

Bl.a. bogføring og styr på regnskabet, tilmeldinger til arrangementer, f.eks. jagtfelt skydninger og de obligatoriske riffelskdynninger lodtrækning af jagter online – yderligere senere

Hvad er året brugt på

Gennemsnit ca. 1 mail om måneden 

året starter med årsmøde i kreds 3

jagtfeltskydning

jagtfelt skydning og bukkejagt 

online lodtrækning af bukkejagter,video af vindere på facebook

online lodtrækning af yderligere jagter, video af vindere på facebook

tilmelding til rågeregulering

sensommer og endnu en jagtfeltskydning i Karup

Mulighed for at medvirke til food festival 

arbejds dag i foreningen

invitation til Northern hunting butikken

invitation til nyjæger jagter

ny røgovn, der skal opsættes et intro arrangment i det nye år

felt skydning i samarbejde med DJ

farvel til fluefiskerne

Oprids af aktiviteter

7 aftener med obligatorisk riffelskydeforløb

3 jagtfeltskydninger

28 mandage med mulighed for træning med riffel

Afholdt en jagtfeltskydning

Formandens beretningen godkendes

Christian Johansen’s beretning for SFC. 

 • 2 pistoler er indkøbt .357, 22lr x 2 
 • 8-9 år siden var der vandskade i kælder
 • Det er længe siden og det trænger til genopfriskning. Muligheder for maling eller fliser er ved at blive besluttet. 
 • Efter vandskaden blev kaliberen sat op til .45.
 • Men ikke skyde helt store kaliber eller FMJ. Vi prøver at få godkendt dem også fremadrettet. 
 • De praktiske gennemførelse har Toke, Henrik, Lars og en mere? 
 • Skydegodkendelsen er blevet fornyet til UG. 
 • DGI tages med på råd i forbindelse med fliser eller anden beklædning. 

Christians beretning godkendes. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kasserer: Regnskabet er godtkendt og er frit tilgængeligt. Konto saldi primo og ultimo regnskabsår er vedhæftet. 

Christian tilføjer at efter vandskade var foreningen insolvent i 2013-2014. Nu er der fremgang og alt er meget bedre. 

4. Indkomne forslag.

 • Ingen indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen lægger op til at fastholde kontingentet på sit nuværende niveau. 

Forslaget er vedtaget.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

Formanden er på valg i lige år: 

 • Sandro Jensen Zecevic genopstiller. Sandro genvælges. 

Næstformanden er på valg i lige år: 

 • Toke Vadum genopstiller. Toke genvælges. 

Kasserer er på valg i ulige år og er ikke på valg. 

Skytteforenings Formandsvalg

Christian fratræder og der skal vælges en ny formand.

 • Sandro Jensen Zecevic er valgt som konstitueret formand den 16/8-22 indtil valg her på GF. Sandro stiller op til Formandsposten. 
 • Toke Vadum genopstiller og genvælges. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlem Jan Pank er ikke på valg. 

Bestyrelsesmedlem Lars Sønniksen er ikke på valg.

8. Valg af suppleanter.

 • Der er ingen der opstiller som suppleant. 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

 • Kim Mølgaard genopstiller som revisor. 
 • Revisorsuppleant er vakant,. 

10. Eventuelt.

 • Morten Eggers laver røgeovnsaftener med tips og tricks samt gratis øl/sodavand. 
 • Lars S. DJ må gerne fremtidsmæssigt betale for brug af faciliteterne. Dette er der bred enighed om på GF.
  • Vi skal også sørge for at skydebanen kan køre rundt. 
  • Der er en arbejdsopgave med skivevognen og hvilken en type skive der må skydes på. Det skal indskærpes hvilke typer skiver der må skydes på på hvilke afstande. 
 • Jægerrådets årsmøde d. 18/1-23 kl 1800 i Kragelund. 

Fondsmidler kan også søges ved f.eks. Tipsmidler og Tuborgfonden

Bestyrelsen fremlægger deres hensigter for de næste 2 år.

Fastholdelse og rekruttering af medlemmer.

Forslag:  Fokus på riffelskydning og genladning de næste to år.

Motivation:

Faldende medlemstal pga corona og lavt aktivitetsniveau i foreningen de sidste 2-3 år. Bestyrelsen ønsker at fastholde foreningens aktiviteter med Jagtfeltskydninger og udlodning af bukkejagter mm.

Derudover vil vi gerne øge aktiviteten inden for riffelskydning og gør nye skytter gode og gode skytter bedre. Dette vil vi gøre ved at fastholde mandags skydning og fokuserer mere på instruktion på udvalgte aftener. Ligeledes finde flere tilbud til medlemmer om Jagtfeltskydninger og tilbyde langdistanceskydning i Borris til reduceres pris for foreningens medlemmer.

Vi vil arrangere “Gelskydning” med blyfri ammunition grundet de nye krav til jagtammunition.

Mærkeprøver vil vi forsøge at gennemføre fremadrettet.

Dynamisk .22LR skydning vil vi også forsøge at få op at køre.

Vi har fået godkendt fondsmidler til indkøb af genladningsgrej og vil i 2023 tilbyde genladningsaftener med skydning. Tilladelser er indhentet. 

Vi håber at gøre vores lokaler et naturligt samlingspunkt til vores arrangementer.

Konstituerende bestyrelsesmøde 3/11-22 kl 2100.

Bestyrelsen konstituere sig med 

Formand Sandro Zecevic

Næstformand Toke Vadum 

Kasserer Thomas Andersen

Bestyrelsesmedlem Morten Eggers

Bestyrelsesmedlem Jan Pank

Bestyrelsesmedlem Lars Sønniksen. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19 januar kl 19-21 i Skibby.

Skriv et svar